Godziny pracy przedszkola: 6.00 - 18.00

 

   Dyżur poranny w godz. 6.00–8.00 pełni sala nr 1 (ŻUCZKI) znajdująca się na parterze budynku. 

Dyżur popołudniowy w godz. 17.00 – 18.00 pełni sala nr 4 (ZAJĄCZKI) znajdująca się na parterze budynku.