Dzieje naszego przedszkola zaczynają się po II wojnie światowej, wówczas mieściło się ono w domu prywatnym pani Przyborowskiej, ówczesnej jego dyrektorki. W późniejszych latach, po rozbudowie budynku szkolnego przedszkole zajęło jego część.
W roku 1964 dyrektorką placówki została Janina Karbownik-Wiśniewska. Pani Janina czyniła starania o budowę nowej siedziby placówki — co w końcu udało się osiągnąć i w 1978 roku, dzięki wsparciu ówczesnego wójta gminy Jana Misiuna i generała Zygmunta Huszczy (w tamtym okresie wiceministra oświaty) zakupiono budynek typowego 5 oddziałowego przedszkola ZOBACZ WIĘCEJ .... W tym budynku przedszkole funkcjonowało 35 lat. Usytuowane było obok szkoły wśród pięknych dębów skąd wzięła się jego nazwa „Pod Dębami”, która została mu uroczyście nadana 17 czerwca 2006 roku ZOBACZ WIĘCEJ ... wraz z imieniem patrona Edmunda Knoll-Kownackiego.


Przez lata funkcjonowania w jego murach wyedukowało się mnóstwo wychowanków, którzy teraz przyprowadzają swoje dzieci a nawet wnuki. Pani Janina przez 42 lata oddawała serce swojej pracy, modernizowała budynek , dbała o swoich pracowników i podopiecznych. W 2006 roku odeszła na emeryturę ustępując miejsca pani Joannie Jechalik, która jest dyrektorem przedszkola do chwili obecnej.


Kolejne lata czyli 2012 - 2014 to rozbiórka starego i budowa nowego budynku oraz praca w tymczasowym przedszkolu modułowym ZOBACZ WIĘCEJ ....
W dniu 30 sierpnia 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku przedszkola ZOBACZ WIĘCEJ ... usytuowanego w miejscu poprzedniego. Znajduje się tam 10 oddziałów przedszkolnych na 250 dzieci a jego nowoczesność wybiega daleko w przyszłość.