Zapewniamy ciekawe, dobrze zorganizowane zajęcia, prowadzone aktywizującymi metodami nauczania oraz wesołe zabawy. Oprócz obowiązującej pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej prowadzonej w oparciu o Podstawę Programową i uzupełnianej przez inne programy wychowania w przedszkolu oferujemy możliwość wyboru i uczęszczania na bezpłatne zajęcia dodatkowe:

UWAGA !!! Wszystkie zajęcia dodatkowe w tym roku są bezpłatne!